Khổ qua (trắng)

  • 20,000đ
  • 18,000đ

Khổ qua trồng tại nông trại trên Đăk Lăk đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chuyên mục:


Thêm vào giỏ

Sản phẩm liên quan

2017 Designed by Bazan Garden