Khổ qua (trắng)

  • Liên hệ

Khổ qua trồng tại nông trại trên Đăk Lăk đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chuyên mục:

Tags:,


Sản phẩm liên quan

2017 Designed by Bazan Garden